Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 15 op. Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden monialaisen vaihtoehtoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


7J00BM02 Yhteiskunnan muutos ja haasteet hyvinvoinnille ja palveluille 4 1                 5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00CP42 Strategialähtöinen asiakkuuksien ja prosessien johtaminen 3 2                 5
OG00CP43 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
OG00CW37 Esimies talouden johtajana                     5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 3 7                 10
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
YY00CF22 Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät 2,5 2,5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen                     5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen                     5
Liiketoimintaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management   5                 5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 23.11.2020 20:38:04

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 1.9.2020