Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 130
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Turvallisen hoitotyön perusosaaminen 30
OS00CJ19 Ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaksi   9                 9
OS00CJ20 Asiakkaan auttaminen päivittäisissä toiminnoissa   14                 14
OS00BV95 Sairaanhoitotyön perusharjoittelu   7                 7
Näyttöön perustuva sairaanhoitotyö 31
OS00BV96 Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyö     12               12
OS00BV97 Kirurgista hoitoa tarvitsevan asiakkaan hoitotyö     12               12
OS00BV98 Välitöntä apua tarvitsevan asiakkaan hoitotyö     7               7
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä I 30
OS00BV99 Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu       15             15
OS00BW00 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi       7             7
OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I       8             8
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä II 30
OS00BW03 Tutkiva kehittäminen         6           6
OS00BW02 Mental Health and Substance Abuse Nursing and Family Nursing II         6           6
OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu         18           18
Asiakaslähtöinen sairaanhoitotyö palvelujärjestelmässä 27
OS00BW05 Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö           6         5
OS00BW06 Outpatient Care and Nurse-led Healthcare Services           7         6
OS00CF53 Sairaanhoito-osaamisen osoittaminen (harjoittelu)           3         4
OS00CV64 Asiakaslähtöisen hoitotyön harjoittelu           12         12
Hoitotyön ja terveydenhoitajatyön asiantuntijuus ja kehittäminen 17
OS00BW44 Asiakaslähtöisen hoitotyön johtaminen ja kehittäminen             5       5
OR00CY13 Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus           7         7
OT00CA54 Terveydenhoitajatyön kehittäminen             2 3     5
Terveydenhoitajatyön asiantuntijavalmiudet 20
OT00CA43 Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö             8       8
OT00CA44 Koululaisen ja nuoren terveydenhoitajatyö               4     4
OT00CA45 Työikäisen terveydenhoitajatyö               4     4
OT00CA46 Ikääntyneen terveydenhoitajatyö                 4   4
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 30
OT00CA47 Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö -harjoittelu             12       12
OT00CA48 Koululaisen ja nuoren terveydenhoitajatyö -harjoittelu               6     6
OT00CA49 Työikäisen terveydenhoitajatyö -harjoittelu               6     6
OT00CA50 Ikääntyneen terveydenhoitajatyö -harjoittelu                 6   6
OR00CY11 Terveyden edistäminen ja terveydenhoitajatyön johtaminen -harjoittelu                 6   6
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 10
Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaastivalittavista opinnoista.
opinnoiksi voi esittä myös toisen tutkinto-ohjelman, tai suuntautumisvaihtoehdon opintoja (mm. Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö/ Imetysohjaajakoulutus (WHO20t) 2op) , muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.

Opiskelija voi keskittää vapaastivalittavat opinnot ja suunnitella oman opiskelunsa siten, että opiskelee esim. LAB-opintoja ja projektiharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin keskitetysti samalla lukukaudella. Tämä on opetusuunnitelmassa mahdollista 6. lukukaudella.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OS00CZ61 Hoitotyö poikkeuosoloissa -harjoittelu                     6
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care                     5
OS00CF91 Työelämätaidot hoitotyössä                     5
OS00CF90 Hoitotyön projektiosaaminen                     5
OT00CF94 Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen                     5
OT00CF95 Asiakaskeskeiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät                     5
OT00CF96 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteet ja kehittäminen                     5
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
OR00CG22 Lapset puheeksi -menetelmät                     5
OS00CG02 Patient Safety for Future Health Care Professionals                     5
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
OR00CI06 Uudistuva ohjausosaaminen                     5
OS00DH57 Tiedolla johtamisen perusteet MOOC                     3
OS00DH58 Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC                     1
OS00DH59 Tiedon toissijainen käyttö MOOC                     1
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00CG24 Demola-projekti                     15
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 85
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00BH08 Opinnäytetyön suunnittelu         3 2         5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus             5       5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi               5     5
Tiedot haettu 6.12.2021 16:28:46

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 3.12.2021