Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IT00BO60 Peliala (15 op)
Esitietovaatimukset Web-kehityksen perusteet 15 op tai vastaavat tiedot.
Johdatus digitaalisiin palveluihin 15 op tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee pelikehitysprosessin ja kykenee tuottamaan pelisuunnitteludokumentin.
Opiskelija osaa käyttää valitsemansa roolin mukaisia pelikehityksessä käytettäviä menetelmiä ja työkaluja.
Opiskelija tuntee peliliiketoiminnan pääperiaatteet ja ansaintamallit.
Opiskelija ymmärtää pelillisyyden ja hyötypelien mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä ja myynninedistämisen keinona.
Opiskelija kykenee analysoimaan pelejä ja dokumentoimaan analyysin tulokset.
Sisältö -Pelialan perusteet: peliliiketoiminta, pelikehitysprosessi, käyttäjälähtöisyys.
-Pelien sisällöntuotanto: 3D-mallinnus, animaatio, graafinen suunnittelu, äänitehosteet.
-Pelisuunnittelu ja –kehitys: dokumentointi, analysointi, suunnittelumenetelmät, kehitysympäristöt, peliohjelmointi.
-Pelillisyys: perusteet, hyötypelit.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 06.01.2021 - 05.03.2021 (IT00BO60-3003 | TIK19KM)
Tiedot haettu 19.4.2021 20:28:54

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020