Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IT00CT31 Verkkopalvelu (5 op)
Esitietovaatimukset Web-projekti
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet Suomessa ja globaalisti. Opiskelija osaa selittää digitalisoinnin merkityksen huomioiden tietosuojan ja tietoturvallisuuden. Opiskelija osaa analysoida digitaalista palvelua. Opiskelija tuntee digitalisaatioon liittyviä tulevaisuuden trendejä.

Opiskelija osaa toimia käyttäjälähtöisesti ja osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä verkkopalvelun kehittämisessä.

Opiskelija osaa selittää organisaation tietoturvan osa-alueet.

Opiskelija osaa selittää mitä verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa.
Sisältö - Digitalisaatio: sähköiset palvelut, trendit.
- Palvelumuotoilu: menetelmät, käyttäjälähtöisyys.
- Tietoturva, tietosuoja.
- Saavutettavuus
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 06.01.2021 - 05.03.2021 (IT00CT31-3001 | TIK20SP)
Tiedot haettu 24.6.2021 20:41:59

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020