Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma (210 op)

Perusopinnot 60
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00CT25 Orientoivat opinnot 5                   5
IT00CT26 Ohjelmoinnin perusteet 5                   5
IT00CT27 Web-sivun toteutus 5                   5
IT00CT28 Web-tekniikat 5                   5
IT00CT29 Viestintä 5                   5
IT00CT30 Web-projekti 5                   5
IT00CT31 Verkkopalvelu   5                 5
IT00CT32 Relaatiotietokannat   5                 5
IT00CT33 Dynaaminen verkkosivu   5                 5
IT00CT34 Tietokannan suunnittelu ja tietokantaohjelmointi   7                 7
YY00BB67 Professional English Communication   3                 3
IT00CT35 Verkkopalveluprojekti   5                 5
Ammattiopinnot 90
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman ammattiopinnot ovat laajuudeltaan 90 op. Toinen opintovuosi (60 op) opiskellaan englannin kielellä, ja tällöin ryhmässä on mukana myös kansainvälisiä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoita.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00CT36 Content Management Systems     5               5
IT00CT37 Images and Animations     5               5
IT00CT38 Data Analysis     5               5
IT00CT39 Content Management Project     15               15
IT00CT40 Introduction to Mobile Services       7             7
IT00CT41 Mobile Service Programming       5             5
IT00BN29 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä       3             3
IT00CT43 Mobile Project       15             15
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen         5           5
IT00CT44 Johdatus peliteollisuuteen         5           5
IT00CT45 Johdatus pelikehitykseen         5           5
IT00CT48 Kohti työelämää           5         5
IT00CT49 Tietojenkäsittelyn toimeksianto           10         10
Studies Abroad (Ammattiopinnot)  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 15
Opiskelija valitsee vapaasti opintojaksoja 15 opintopisteen edestä. Opintojaksot voivat olla 1) tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman tarjoama 15 op kokonaisuus, 2) muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, 3) Oamkin Lab-opintoja tai projekteja, 4) muiden korkeakoulujen opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00CT47 Peliprojektin hallinta ja tiimityö         5           5
IT00CT46 Peliprojekti         10           10
Y00044E Demola Project                     10
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
Studies Abroad (Vapaasti valittavat opinnot)  
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BQ34 Harjoittelu: yleisharjoittelu   5   5             10
IT00BQ36 Harjoittelu: ammattiharjoittelu           10 10       20
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BO63 Opinnäytetyö           10 5       15
Tiedot haettu 25.2.2021 20:44:07

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020