Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IT00CT33 Dynaaminen verkkosivu (5 op)
Esitietovaatimukset Web-tekniikat
Oamk Highway opiskelija: Internet-ohjelmointi ja tietokannat 5 op.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kehittää tietokantapohjaisen dynaamisen verkkosivun. Opiskelija osaa käyttää ohjelmistokirjastoja verkkosivun toteutuksessa. Opiskelija osaa käyttää versionhallinnan toimintoja ohjelmakoodin hallintaan.
Sisältö - Dynaaminen verkkosivu
- Back-end ohjelmoinnin perusteet
- Istuntojen käsittely
- Tietokannan käsittely
- Versionhallinta
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 23.08.2021 - 22.10.2021 (IT00CT33-3003 | TIK21KM, AVO21SOamkHighwayTIK)
  • 10.01.2022 - 04.03.2022 (IT00CT33-3002 | TIK21SP)
  • 22.08.2022 - 21.10.2022 (IT00CT33-3005 | TIK22KM)
Tiedot haettu 4.10.2022 08:36:06