Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IT00CT33 Dynaaminen verkkosivu (5 op)
Esitietovaatimukset Web-tekniikat
Oamk Highway opiskelija: Internet-ohjelmointi ja tietokannat 5 op.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kehittää tietokantapohjaisen dynaamisen verkkosivun. Opiskelija osaa käyttää ohjelmistokirjastoja verkkosivun toteutuksessa. Opiskelija osaa käyttää versionhallinnan toimintoja ohjelmakoodin hallintaan.
Sisältö - Dynaaminen verkkosivu
- Back-end ohjelmoinnin perusteet
- Istuntojen käsittely
- Tietokannan käsittely
- Versionhallinta
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 22.08.2022 - 21.10.2022 (IT00CT33-3005 | TIK22KM)
  • 09.01.2023 - 03.03.2023 (IT00CT33-3004 | TIK22SP)
Tiedot haettu 6.6.2023 14:27:37