Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IT00CT35 Verkkopalveluprojekti (5 op)
Esitietovaatimukset Tietokannan suunnittelu ja tietokantaohjelmointi
Oamk Highway: Internet-ohjelmointi ja tietokannat sekä Dynaaminen verkkosivu
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa toimia tiimin jäsenenä ketterässä kehittämisprojektissa. Opiskelija osallistuu tiimissä kehitettävän tietokantapohjaisen verkkopalvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija osoittaa osaamisensa dokumentoimalla omaan portfolioonsa työpanoksensa projektissa.
Sisältö - Vesiputousmalli vs. Ketterät menetelmät
- Suunnittelu- ja määrittelydokumentit sekä niiden merkitys
- Käyttötapaukset, Definition of Done, Definition of Ready
- Työnjako ja tuntikirjaukset
- Projektin kohteen suunnittelu
- Projektin kohteen toteutus valitussa ympäristössä
- Projektin dokumenttien ja tiedostojen versiohallinta
- Portfolio omasta osaamisesta
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.11.2021 - 24.12.2021 (IT00CT35-3003 | TIK21KM, AVO21SOamkHighwayTIK)
  • 14.03.2022 - 06.05.2022 (IT00CT35-3002 | TIK21SP)
  • 31.10.2022 - 21.12.2022 (IT00CT35-3005 | TIK22KM)
Tiedot haettu 4.10.2022 08:36:07