Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma (210 op)

PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 110
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OPISKELU- JA VIESTINTÄOSAAMINEN 14
7W00DG81 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2                   2
7W00DG82 Asiantuntijaviestintä 3                   3
7W00DG84 Terveydenhuollon tietojärjestelmät   3                 3
7W00DG83 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä           3         3
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet 3                   3
IHMISEN TOIMINTAKYKYOSAAMINEN 15
7W00DA81 Toiminnallinen terveys ja hyvinvointi 5                   5
7W00DA83 Ihmisen toiminnallinen kehittyminen   5                 5
7W00DA85 Toimintakyky ja toimintakyvyn rajoitukset   5                 5
KUNTOUTUSALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN 12
7W00DG85 Toimintaterapia osana kuntoutusta 4       3           7
7W00DG78 Moniammatillinen kuntoutuksen teoriaperusta 5                   5
TOIMINTATERAPIAN ARVO- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 10
7W00DA91 Toimintaterapian tietoperusta, etiikka ja filosofia 5                   5
7W00DA93 Minän tietoinen käyttö, työpajaharjoittelu 5                   5
MONIMUOTOINEN OHJAUSOSAAMINEN 10
7W00DA95 Ohjaus ja neuvonta toimintaterapiassa   5                 5
7W00DA97 Yhteistoiminta lähi- ja avopalveluissa, harjoittelu   5                 5
TERAPEUTTISEN TOIMINNAN MENETELMÄOSAAMINEN 15
7W00DA99 Toiminnan analysoiminen ja soveltaminen, työpajaharjoittelu   2 3               5
7W00DB01 Merkityksellinen ja tarkoituksenmukainen toiminta, työpajaharjoittelu     2 8             10
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTIOSAAMINEN 15
7W00DC26 Asiakaslähtöinen arviointiprosessi ja arviointimenetelmät   4 3               7
7W00DC25 Asiakkaan toimintakyvyn arviointi, harjoittelu     8               8
YMPÄRISTÖ- JA TEKNOLOGIAOSAAMINEN 15
Näytä/piilota kuvaus


7W00DB07 Asiakkaan toimintaympäristöjen arviointi, analysointi ja mukauttaminen 2       3           5
7W00DG79 Hyvinvointiteknologia toiminnan mahdollistajana toimintaterapiassa         5           5
7W00DB11 Apuvälinepalvelut       5             5
TOIMINTATERAPEUTTINEN TERAPIAOSAAMINEN 37
Näytä/piilota kuvaus


7W00DB13 Terapeuttinen vuorovaikutus ja terapiainterventio     5               5
7W00DB15 Perhelähtöinen lasten ja nuorten toimintaterapia     5               5
7W00DG80 Asiakaslähtöinen työikäisten toimintaterapia       7             7
7W00DB19 Asiakaslähtöinen ikääntyvien toimintaterapia       5             5
7W00DB21 Terapeuttiset ryhmät ja niiden ohjaaminen toimintaterapiassa, harjoittelu     3 2             5
7W00DB23 Evidence-based Practice in Occupational Therapy, practice       10             10
TOIMINTATERAPIAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 28
7W00DR22 Toimintaterapeuttina käyttäjälähtöisessä kehittämisessä           3         3
SU00DB27 Tutkiva kehittäminen         10           10
7Y00DL03 Opinnäytetyö           10 5       15
TOIMINTATERAPIAPALVELUIDEN JOHTAMIS- JA TUOTTAMISOSAAMINEN 29
YY00DB31 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen         5           5
7W00DR24 Toiminterapiatyön johtaminen           5         5
7W00DR23 Toiminnan tieteestä toimintaterapiaan           4         4
7W00DB37 Toimintaterapian kehittyvä ammattikäytäntö, harjoittelu             15       15
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7W00DP40 GAS-menetelmä asiakaslähtöisen kuntoutuksen tukena             2       2
O0017ST Hoitotyön perusvalmiudet 1                   3
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
7T00DF07 Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet                     5
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
YY00DH26 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut                     5
YY00DH27 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn                     5
YY00DB41 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00DB43 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00DB45 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00DB47 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00DB49 Demola-projekti                     15
YY00DB51 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00DB53 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OPINNÄYTETYÖ 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Tiedot haettu 26.3.2023 10:32:28