Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS92 Tietoliikenteen perusteet (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa selittää, mitä tiedon siirto vaatii niin langattomassa kuin langallisessa järjestelmässä ja osaa toteuttaa tietoa siirtävän järjestelmän mikrokontrollereilla ja yksinkertaisilla radiopiireillä. Opiskelija osaa selittää L1- ja L4-protokollakerrosten tehtävät. Hän osaa toteuttaa yksinkertaisen datan eheyden varmistavan protokollan tiedon siirtämiseksi kahden mikrokontrollerin välillä.

Opiskelija osaa IP-verkkojen laitteiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää protokolla-analysaattoria TCP/IP-liikenteen analysointiin. Opiskelija tuntee IP-liikenteen suodatusmenetelmät.

Opiskelija osaa tunnistaa matkapuhelinverkon keskeiset komponentit ja osaa selittää liikkuvuuden hallintaan ja yhteydenmuodostukseen kehitetyt proseduurit.
Sisältö Tietoliikenteen protokollapinon kerrosten L1–L4 tehtävät.
Internetin laitteiden hub, kytkin, reititin toimintaperiaatteet.
Tunnelointitekniikat ja IP-liikenteen suodatus.
TCP/IP-protokollapino.
Tietoliikennejärjestelmien luokittelu.
Matkapuhelinjärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=1&kohde1=1#t1" class="shadowbox" rel="shadowbox">Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=1&kohde1=1#t1" class="shadowbox" rel="shadowbox">Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2021 - 31.10.2021 (IN00CS92-3001 | AVO21S22KOamkHighwayTVT, TVT20SPL)
Tiedot haettu 27.9.2021 14:31:05

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 30.8.2021