Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS82 Sähköturvallisuus ja elektroniikan perusteet (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa nimetä virtapiirien perussuureet ja kykenee soveltamaan peruslakeja yksinkertaisten virtapiirien ominaisuuksien selvittämiseksi. Opiskelija tunnistaa sähköön liittyvät vaaratekijät laboratorio-oloissa ja osaa suojautua niiltä. Opiskelija osaa käyttää turvallisesti tavanomaisia laboratoriomittalaitteita.

Opiskelija osaa elektroniikan peruskäsitteet ja tuntee elektroniikkalaitteissa käytettävien tavallisimpien komponenttien rakenteet ja toiminnan. Opiskelija osaa laskea elektronisten piirien jännitteitä ja virtoja sekä tuntee elektroniikan komponenttien keskeiset piirisovellukset. Opiskelija osaa käyttää datatietoja apuna komponenttien valinnassa.
Sisältö Turvallinen toiminta laboratoriossa. Yleismittarin, funktiogeneraattorin, oskilloskoopin sekä spektrianalysaattorin käyttö. Tasa- ja vaihtosähkön perusteet. Sähkösuureet. Ohmin laki ja Kirchoffin lait.

Sähkötekniikan ja elektroniikan tavallisimmat komponentit ja niiden käyttö. Vastus, kondensaattori ja kela. RLC-sarjapiiri. Muuntaja. Diodi. Tasasuuntaus. Transistori kytkimenä ja vahvistimena, Operaatiovahvistin ja sen sovellutuksia. Digitaali-analogiarajapinnan perusteet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2021 - 31.10.2021 (IN00CS82-3004 | TVT21SPL, AVO21SOamkHighwayTVT)
  • 30.08.2021 - 24.10.2021 (IN00CS82-3005 | TVT21SPO)
  • 01.01.2022 - 13.03.2022 (IN00CS82-3006 | TVT22KMO, AVO22KOamkHighwayTVT)
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS82-3008 | TVT22SPL)
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS82-3009 | TVT22SPO)
Tiedot haettu 4.10.2022 08:35:25