Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS83 Matematiikan ja digitaalitekniikan perusteet tietotekniikassa (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa sieventää lausekkeita ja ratkaista perusyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia funktiota ja ratkaista eri funktioiden yhtälöitä.

Opiskelija osaa digitaalilogiikan ja -laskennan perusteet ja osaa tehdä loogisia laskutoimituksia binäärilogiikan lauseilla sekä numeerisia laskuja eri lukujärjestelmissä. Opiskelija osaa tulkita kombinaatiologiikan piirirakenteita ja suunnitella niitä käyttäen porttipiirejä. Opiskelija pystyy työskentelemään ryhmässä ja elektroniikan laboratorioympäristössä. Hän pystyy rakentamaan yksinkertaisia logiikkapiirejä ja tutkimaan niiden toimintaa perusmittalaitteilla.
Sisältö Matematiikan peruskäsitteitä, funktioita ja erilaisia yhtälöitä (2,5 op)

Binaari- ja heksadesimaaliaritmetikka, Boolen algebra ja yksinkertaisten logiikkasovellusten toteutus porttipiirien avulla laboratoriossa (2,5 op)
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2021 - 31.10.2021 (IN00CS83-3005 | TVT21SPO, AVO21SOamkHighwayTVT)
  • 30.08.2021 - 22.10.2021 (IN00CS83-3004 | TVT21SPL, AVO21SOamkHighwayTVT)
  • 01.01.2022 - 13.03.2022 (IN00CS83-3006 | TVT22KMO, AVO22KOamkHighwayTVT)
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS83-3007 | TVT22SPL)
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS83-3008 | TVT22SPO)
Tiedot haettu 4.10.2022 08:35:25