Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS83 Matematiikan ja digitaalitekniikan perusteet tietotekniikassa (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Osaan sieventää lausekkeita ja ratkaista perusyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä. Osaan tunnistaa erilaisia funktiota ja ratkaista eri funktioiden yhtälöitä.

Osaan digitaalilogiikan ja -laskennan perusteet ja osaan tehdä loogisia laskutoimituksia binäärilogiikan lauseilla sekä numeerisia laskuja eri lukujärjestelmissä. Osaan tulkita kombinaatiologiikan piirirakenteita ja suunnitella niitä käyttäen porttipiirejä. Pystyn työskentelemään ryhmässä ja elektroniikan laboratorioympäristössä. Pystyn rakentamaan yksinkertaisia logiikkapiirejä ja tutkimaan niiden toimintaa perusmittalaitteilla.
Sisältö Matematiikan peruskäsitteitä, funktioita ja erilaisia yhtälöitä (2,5 op)

Binaari- ja heksadesimaaliaritmetikka, Boolen algebra ja yksinkertaisten logiikkasovellusten toteutus porttipiirien avulla laboratoriossa (2,5 op)
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Nojautumalla vahvasti taustamateriaaleihin osaan tehdä tietotekniikassa tarvittavia matemaattisia laskutoimituksia seuraavasti:
-osaan soveltaa laskusääntöjä (yhteen, vähennys, kerto, jako, potenssi) laskutoimituksissa myös muuttujia (a,b,x,y jne) käytettäessä.
-osaan ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön
-osaan käyttää logaritmia yksinkertaisessa tapauksessa mutta en ymmärrä sitä vielä syvällisemmin
-osaan trigonometrian peruskaavat

Ymmärrän digitaalitekniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan yleisen periaatteen. Osaan tehdä yksinkertaisen totuustaulukon. Osaan tehdä ohjetta soveltaen yksinkertaisen logiikkatoteutukseen liittyvän ohjelman Arduinoon.

hyvä (3-4)
Osaan tehdä tietotekniikassa tarvittavia matemaattisia laskutoimituksia hyvin nojautumatta juurikaan taustamateriaaleihin.

Osaan hyvin tehdä laskutoimituksia erilaisissa lukujärjestelmässä. Osaan muuntaa lukuja kymmenjärjestelmästä binäärijärjestelmään ja päinvastoin. Osaan hyvin binäärilukujen esitysmuodot sekä MSB ja LSB-käsitteet.

Osaan boolen algebran perusteet. Hallitsen tärkeimmät laskutoimitukset binäärijärjestelmässä ja boolen algebrassa siten että pystyn niitä laskemaan "kynällä ja paperilla" itsenäisesti ilman apuneuvoja.

Osaan liittää digitaalitekniikan komponentteja Arduinoon. Osaan laatia binäärilaskutoimituksia sekä digitaalitekniikkaan liittyviä laskutoimituksia toteuttavan ohjelman Arduinolle ohjeita ja malliesimerkkejä hyödyntäen. Osaan laatia totuustaulukoita hyvin.

Osaan tehdä järjestelmällisesti vianetsintää Arduinolle toteutetusta digitaaliratkaisusta.

Toimin ryhmätyötehtävissä hyvin omat tehtäväni onnistuneesti suorittaen.

kiitettävä (5)
Hallitsen sujuvasti tietotekniikassa tarvittavat matemaattiset laskutoimitukset.

Osaan rakentaa matemaattisen määrittelyn pohjalta itsenäisesti yksinkertaisia logiikkapiiritoteutuksia Arduino-ympäristössä. Osaan rakentaa toteutuksen, jolla voin havainnollistaa logiikkapiirien toimintaa kytkinten ja led-valojen avulla. Osaan myös tutkia logiikkapiirien toimintaa perusmittalaitteilla laboratorioympäristössä.

Omaan taidon toteuttaa joitakin digitaalitekniikkaan liittyviä kytkentöjä tai ohjelmistoja Arduino-ympäristössä myös itsenäisesti ilman malliesimerkkejä tai ohjeita.

Osaan toimia vastuuhenkilönä ryhmätyötehtävässä siten että yhteistyö ryhmässä on sujuvaa ja miellyttävää ja siten, että myös tarvittavat tekniset toimenpiteet tulevat laadukkaasti tehtyä.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille -
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS83-3007 | TVT22SPL)
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS83-3008 | TVT22SPO)
  • 09.01.2023 - 05.03.2023 (IN00CS83-3009 | TVT23KMO)
  • 21.08.2023 - 29.10.2023 (IN00CS83-3010 | TVT23SPL)
  • 21.08.2023 - 29.10.2023 (IN00CS83-3011 | TVT23SPO)
Tiedot haettu 26.9.2023 18:34:14