Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS84 Johdatus ohjelmointiin (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa toteuttaa määrittelyn mukaisia tietokoneohjelmia käyttäen hyviä ohjelmointitapoja. Hän osaa ratkaista pienimuotoisia ongelmia ja toteuttaa niiden ratkaisut ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa käyttää valinta- ja toistorakenteita ohjelman toimintojen ohjaamiseen. Hän osaa käyttää perustietotyyppejä ohjelmien käsittelemien tietojen tallettamiseen ja käsittelyyn. Laajojen samaa tyyppiä olevien tietomäärien käsittelyssä opiskelija osaa hyödyntää taulukkorakennetta ja osaa käyttää ohjausrakenteita taulukoiden joustavaan käsittelyyn. Opiskelija osaa käyttää tietuerakennetta liittämään yhteen eri tyyppisiä toisiinsa loogisesti liittyviä tietoja ja osaa käsitellä tietueen kenttiä ohjelmassa. Hän osaa käyttää aliohjelmia ja jakaa ohjelman toiminnan aliohjelmiksi.
Sisältö Ohjelmoinnin peruskäsitteet alkaen muuttujista, tietotyypeistä sekä valinta- ja toistorakenteista. Tiedon käsittely taulukoiden, merkkijonojen, tietueiden ja aliohjelmien avulla. Ohjelman vianetsintä (debuggaus). Hyvät ohjelmointitavat.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2021 - 31.10.2021 (IN00CS84-3005 | TVT21SPO, AVO21SOamkHighwayTVT)
  • 30.08.2021 - 31.10.2021 (IN00CS84-3004 | TVT21SPL, AVO21SOamkHighwayTVT)
  • 01.01.2022 - 13.03.2022 (IN00CS84-3006 | TVT22KMO, AVO22KOamkHighwayTVT)
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS84-3008 | AVO22S23KOamkHighwayTVT, AVO22S23KOamkHighwayTIK, TVT22SPO)
  • 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS84-3007 | TVT22SPL)
Tiedot haettu 4.10.2022 08:35:25