Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS86 Internet-ohjelmointi ja tietokannat (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää relaatiotietokantojen toiminnan ja tuntee tietokantojen suunnitteluperiaatteet. Opiskelija osaa luoda tietokantoja tietokannanhallintajärjestelmää käyttäen ja suorittaa hakuja tietokannasta SQL-kielen avulla.

Opiskelija tuntee www-sivujen perusrakenteen ja osaa luoda pienimuotoisia www-sovelluksia. Opiskelija ymmärtää, kuinka sovellukset kommunikoivat tietoverkon yli tietokannan kanssa jonkin modernin rajapinnan kautta HTTP-protokollan avulla.
Sisältö Relaatiotietokannat ja niiden hallinta SQL-kielen avulla.
Relaatiotietokantojen hallintajärjestelmät.
Palvelin-asiakasmalli.
HTML-kielen ja CSS-kielen perusteet.
Backend-ohjelmointi.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=1&kohde1=1#t1" class="shadowbox" rel="shadowbox">Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=1&kohde1=1#t1" class="shadowbox" rel="shadowbox">Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 07.01.2021 - 14.03.2021 (IN00CS86-3002 | TVT20SPL)
  • 11.01.2021 - 14.03.2021 (IN00CS86-3001 | TVT20SPO)
  • 30.08.2021 - 24.10.2021 (IN00CS86-3005 | TVT21KMO, AVO21SOamkHighwayTIK, AVO21SOamkHighwayTVT)
Tiedot haettu 27.9.2021 14:31:03

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 30.8.2021