Opetussuunnitelmat

Opintojen aloituslukuvuosi:

Tälle sivulle on listattu

Voit tarkastella eri vuosien opetussuunnitelmia vaihtamalla opintojen aloituslukuvuoden.


Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) voit suunnata opintoja urasuunnitelmasi mukaisesti.

Osaamisalueet kertovat millaista osaamista tutkinto-ohjelman opintojaksot tuottavat.

Tietoa koulutuksesta -osiossa kerrotaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista, koulutuksen toteuttamisesta sekä ammattitehtävistä.


Ammattikorkeakoulututkinnot


 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma
Viestinnän tutkinto-ohjelma, journalismin suuntautumisvaihtoehto
Viestinnän tutkinto-ohjelma, visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in International Business
Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Liiketalouden tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus, päivätoteutus)
Liiketalouden tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus, monimuotototeutus)
Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Terwa-akatemia
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Ensihoidon tutkinto-ohjelma
Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulu
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulu, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulainen
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulainen, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilö
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitaja (ei haussa keväällä 2020)
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitaja, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Optometrian tutkinto-ohjelma
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Information Technology
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Konetekniikan tutkinto-ohjelma, auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehto
Konetekniikan tutkinto-ohjelma, koneautomaation suuntautumisvaihtoehto
Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, laite- ja tuotesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehto
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehto, (keväällä 2021 alkava koulutus)


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuuriala
Degree Programme in Education Entrepreneurship
Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, kulttuuri
Liiketalous
Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, liiketalous
Luonnonvara-ala
Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, luonnonvara-ala
Sosiaali- ja terveysala
Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Degree Programme in Clinical Optometry
Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma, sosiaali- ja terveysala
Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma
Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, sosiaali- ja terveysala
Tekniikka
Degree Programme in Printed Intelligence
Degree Programme in Water and Environmental Management
Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma, tekniikka
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, tekniikka
Autoalan tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Hitsausalan tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Lean johtamisen tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Robotiikan tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Talotekniikan tutkinto-ohjelma, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Rakennusprojektin tehokas johtaminen, (keväällä 2021 alkava koulutus)


Erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala
Haavahoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus
Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, (keväällä 2021 alkava koulutus)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, (keväällä 2021 alkava koulutus)