Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opintojen aloituslukuvuosi:

Tälle sivulle on listattu

Voit tarkastella eri vuosien opetussuunnitelmia vaihtamalla opintojen aloituslukuvuoden.


Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) voit suunnata opintoja urasuunnitelmasi mukaisesti.

Osaamisalueet kertovat millaista osaamista tutkinto-ohjelman opintojaksot tuottavat.

Tietoa koulutuksesta -osiossa kerrotaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista, koulutuksen toteuttamisesta sekä ammattitehtävistä.


Ammattikorkeakoulututkinnot


 

Informaatioteknologia
Degree Programme in Information Technology
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, laite- ja tuotesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehto
Kulttuuri
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma
Viestinnän tutkinto-ohjelma, journalismin suuntautumisvaihtoehto
Viestinnän tutkinto-ohjelma, visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto
Liiketalous
Degree Programme in International Business
Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Terwa-akatemia
Luonnonvara-ala
Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysala
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Ensihoidon tutkinto-ohjelma
Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulu
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulainen
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilö
Optometrian tutkinto-ohjelma
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Tekniikka
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Konetekniikan tutkinto-ohjelma, auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehto
Konetekniikan tutkinto-ohjelma, koneautomaation suuntautumisvaihtoehto
Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Talotekniikan tutkinto-ohjelma


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Informaatioteknologia
Degree Programme in Printed Intelligence
Degree Programme in Data Analytics and Project Management (90cr)
Degree Programme in Data Analytics and Project Management (60cr)
Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma (60 op)
Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op)
Kulttuuri
Degree Programme in Education Entrepreneurship
Taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma
Liiketalous
Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, liiketalous
Taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelma
Luonnonvara-ala
Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysala
Degree Programme in Clinical Optometry
Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma, sosiaali- ja terveysala
Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma
Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen tutkinto-ohjelma
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, sosiaali- ja terveysala
Tekniikka
Degree Programme in Water and Environmental Management
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, tekniikka


Erikoistumiskoulutukset

Luonnonvara-ala
Biotalouden erikoistumiskoulutus
Sosiaali- ja terveysala
Haavahoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Koulutusviennin erikoistumiskoulutusSivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020