Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa kykyäsi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Tutkintoa varten kirjoitat opinnäytetyösi alalta kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttäsi alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseuksessa

Lisätietoa opinnäytetyöstä opiskelijaintra Oivassa »

Ohjeet
rivityyppi Nimi
Opintoasiat/opinnäytetyö, ohjeet ja mallipohjatAmmattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje 13.5.2016fileicon[.pdf] Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje 13.5.2016

 

Oamk on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistukseen. 

Asiakirjapohjat
rivityyppi Nimi
Opintoasiat/opinnäytetyö, ohjeet ja mallipohjatOpinnäytetyön mallipohjafileicon[.doc] Opinnäytetyön mallipohja

fileicon[.ppt] PowerPoint-pohja (esim. opinnäytetyön tai projektityön esittelyyn)