Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


2T00BC98 Tanssin täydentävät opinnot 1 (5 op)
Esitietovaatimukset Kurssin tavoitteisiin soveltuva lähtötaso.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa yhdistellä tanssilajin erilaisia muotoja ja niihin liittyviä erilaisia tyylejä sekä taidollisesti että tiedollisesti. Opiskelija osaa yhdistää tanssillisia taitoja toisiinsa ja käyttää niitä tanssinsa monipuolistamiseksi. Opiskelija osaa toimia oman tanssitaitonsa kehittämisessä aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija osaa toimia aktiivisesti erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä toiset huomioon ottaen sekä analysoida käytettyjä tietolähteitä. Opiskelija osaa tuottaa liikemateriaalia sekä kombinaatioita. Opiskelija osaa analysoida palautetta ja muuttaa toimintaansa myös omaan reflektioon pohjautuen.
Sisältö Tanssitekniikka: tilasuhde, liikekombinaatioiden osaaminen, koordinaatiokyky ja liikkuvuus. Tanssillinen tyylitaju ja ilmaisu: liikkeen dynamiikan ilmentäminen ja musikaalinen tanssiminen. Vuorovaikutus ja reflektointi. Liikekombinaatioiden tuottaminen. Tiedonhaku.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 5.3.2021 14:19:01
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018