Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


K1031LY Strategia käytännössä (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet 1.
Opiskelija käyttää strategisen johtamisen käsitteitä asiantuntevasti.
2.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen prosessin vaiheet ja niiden väliset riippuvuudet.
3.
Opiskelija soveltaa analyysityökaluja organisaation liiketoimintaympäristön ja sisäisten toimintojen analysoinnissa.

4.
- Opiskelija arvioi liiketoimintastrategiavaihtoehtoja
- Opiskelija analysoi strategian valintaan vaikuttavia tekijöitä.
5.
Opiskelija ymmärtää strategian toteuttamisen kannalta olennaiset elementit.
6.
Opiskelija arvioi strategisen ajattelunsa kehittymistä.
Sisältö Strategisen johtamisen käsitteistö, analyysien hyödyntäminen strategiatyössä, kilpailustrategiat, strategian toteuttaminen ja strategisen johtamisen koulukunnat.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Hyväksytyn arviointkriteerit:

1.
Opiskelija käyttää strategisen johtamisen käsitteitä omalla alallaan sujuvasti.
Opiskelija arvioi ajankohtaisen alan artikkelin yhteyttä opintojakson sisältöön.
2.
Opiskelija pohtii strategisen johtamisen prosessia kohdeorganisaatiossa.
Opiskelija rakentaa strategiaprosessin yrityksen strategista arkkitehtuuria soveltaen.

3.
Opiskelija?arvioi kohdeorganisaation liiketoimintaympäristöä ja sisäisiä toimintoja tulevaisuusnäkökulmasta.

4.
Opiskelija pohtii kohdeorganisaation tulevaisuuden liiketoimintastrategiaa Milesin ja Snown typologiaa hyödyntäen.
Opiskelija vertailee eri strategiavaihtoehtoja.
5.
Opiskelija pohtii strategian toteuttamisen kannalta keskeisiä elementtejä.
Opiskelija arvioi muutoksen johtamisen kannalta keskeisten elementtien toteutusta kohdeorganisaatiossa.

6.
Opiskelija reflektoi strategisen ajattelunsa kehittymistä opintojakson aikana.
Opiskelija tunnistaa kehittämiskohteita kohdeorganisaation strategiaprosessissa.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 26.10.2020 - 05.03.2021 (K1031LY-3007 | LTK20SY)
Tiedot haettu 5.3.2021 14:11:31
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018