Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


KL00BR52 Activate your English (3 op)
Esitietovaatimukset Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole englannin kielessä lukion opintoja vastaavia tietoja tai ylioppilaille, joilla on ylioppilastutkintotodistuksessa arvosana a tai b englannin kielessä.
Osaamistavoitteet Opiskelija harjoittaa suullista ja kirjallista kielitaitoa ja analysoi englannin kielen rakenteita aktivoidakseen englannin kielen taitonsa.
Sisältö Opiskelijat analysoivat ja tärkeitä englannin kielen rakenteita kuten aikamuotoja, prepositioita, artikkeleita ja genetiivi-rakenteita. He kirjoittavat kirjoitelmia ja harjoittelevat suullisia tilanteita sekä laajentavat liike-elämän sanavarastoaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat tekevät lähtötasotestin ennen opintojakson alkua.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 23.08.2021 - 31.10.2021 (KL00BR52-3009 | VAP-LIIKE21)
  • 01.12.2021 - 31.01.2022 (KL00BR52-3006 | OSAO_liiketalous)
Tiedot haettu 18.10.2021 12:16:59
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018