Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


M2056MS Performance and Expressional Studies (3 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelijalla on valmiudet sekä musiikilliseen, liikunnalliseen että suulliseen itsensä ilmaisuun yleisön edessä.
Sisältö Muusikon psyykkinen esiintymisvalmennus, kehonhallinta ja kehonkieli, puheilmaisu ja viestintätilanteet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Esiintymisvalmiudet
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Esiintymisvalmiudet

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 04.01.2021 - 09.05.2021 (M2056MS-3009 | EXM21KMUP, MUS-KAIKKI, EXM21KMUC)
  • 10.01.2022 - 13.05.2022 (M2056MS-3011 | EXM22KMUC, EXM22KMUP, VAI21S, MUS-KAIKKI)
Tiedot haettu 14.5.2021 17:02:40
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018