Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


M2071MS Body Care of a Musician (3 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet XXX Opiskelija osaa huoltaa kehoaan ja ymmärtää kehonhuollon merkityksen ammattinsa harjoittamisen kannalta.
Sisältö Erilaiset rentoutusmenetelmät, hengitysharjoitukset, lihasharjoittelu- ja erilaiset venyttelymenetelmät. Tasapainon ja koordinaation harjoittaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Opettaja arvioi.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 24.08.2020 - 31.12.2020 (M2071MS-3011 | EXM20SMUP, MUS-KAIKKI, EXM20SMUC)
  • 23.08.2021 - 19.12.2021 (M2071MS-3012 | EXM21SMUP, EXM21SMUC, VAI21S, MUS-KAIKKI)
Tiedot haettu 10.4.2021 20:02:48
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018