Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


O0015ST Mikrobiologian ja patologian perusteet (3 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kuvata mikrobien perusrakenteen ja toiminnnan sekä niiden merkityksen ihmiselle. Opiskelija osaa määritellä mikrobien leviämistiet ja infektion syntyyn vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa kuvata elimistön puolustusmekanismit. Opiskelija osaa kuvata tautiopin keskeiset käsitteet, tautien syyt ja sairauden aiheuttamat muutokset elimistössä. Opiskelija osaa selittää patologiset tutkimusmenetelmät.
Sisältö Mikrobiryhmät. Mikrobien merkitys. Mikrobien kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Infektio. Elimistön puolustusmekanismit. Bakteerit, virukset, sienet ja parasiitit taudin aiheuttajina. Tautien syyt. Sairauksien aiheuttamat muutokset elimistössä. Tulehdusreaktio. Kudoksen paraneminen. Verenkierron häiriöt. Kasvaimet. Patologinen diagnostiikka.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa
Toteutuspaikka: Oulu
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 26.10.2020 - 18.12.2020 (O0015ST-3008 | STH20SP)
Tiedot haettu 5.3.2021 14:06:44
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018