Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF63 Sisätautipotilaan hoitotyö (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut 120 op sairaanhoitajaopintoja.

Opiskelija on suorittanut opintokokonaisuuden Näyttöön perustava sairaanhoitotyö (tai vastaava osaaminen) ja siihen kuuluvat harjoittelut (tai vastaava työkokemus).

Tukevia lääketieteenopintoja on suoritettu tai suoritetaan rinnalla.
Osaamistavoitteet Opiskelija hallitsee sisätautipotilaan hoitotyössä tarvittavat, sairaanhoitajan keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti sairaanhoitajan tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätautipotilaan hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti, näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen.

Opiskelija osaa toimia osana sisätautipotilaan hoitotyön tiimiä, vastaavana hoitajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti.
Sisältö Sisätauteja sairastavan potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö ja ohjaus
Akuuttitilanteiden hoito
Lääke- ja nestehoito
Palliatiivinen hoitotyö
Kokonaishoidon koordinointi, tiimityöskentely ja päätöksenteko
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ilmoitetaan tarkemmin toteutussuunnitelmassa.
Toteutustavat Ilmoitetaan tarkemmin toteutussuunnitelmassa.
Oppimateriaalit Ilmoitetaan tarkemmin toteutussuunnitelmassa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.

Sisätautipotilaan hoitotyön opintojakson voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin.
Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja.
Vastuuhenkilöt Pia Mäenpää
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 04.01.2021 - 09.04.2021 (OS00CF63-3002 | SAI18SM, SAI18SP, OHS18SM)
  • 30.08.2021 - 22.10.2021 (OS00CF63-3005 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 10.01.2022 - 04.03.2022 (OS00CF63-3006 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
Tiedot haettu 3.12.2021 08:23:09
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018