Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF66 Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu (18 op)
Esitietovaatimukset Opiskelijalla on suoritettuna perioperatiivinen hoitotyö I ja perioperatiivinen hoitotyö II -opintojaksot. Lisäksi perioperatiivinen hoitotyö I -opintojaksosta on hyväksytty suoritusmerkintä opintorekisterissä. Lisäksi opiskelijalla tulee olla suoritettuna 140 opintopistettä.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöisesti sairaanhoitajan tiedollista, taidollista ja päätöksenteko-osaamista asiakkaan/potilaan hoitotyössä.

Opiskelija noudattaa hoitotyön eettisiä ohjeita ja periaatteita ja toimii hoitotiimin ja -yhteisön vastuullisena jäsenenä.

Opiskelija osaa toimia työyksikössä vastaavana hoitajana, tiimin johtajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa vastata oman osaamisensa arvioinnista ja kehittämisestä ja kykenee osallistumaan työyhteisön toiminnan kehittämiseen.
Sisältö Ei käytössä
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Vaativuustaso 3
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Helka Ervasti
Linkit Vaativuustaso 3

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 14.03.2022 - 23.12.2022 (OS00CF66-3004 | SAI19SP, OHS19SM)
  • 13.03.2023 - 30.11.2023 (OS00CF66-3006 | OHS20SM, SAI20KM, SAI20SP, OHS20KM)
  • 01.04.2024 - 31.05.2024 (OS00CF66-3007 | OHS21SM, SAI21SP)
Tiedot haettu 6.6.2023 16:11:14