Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF75 Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I, OS00BW02 Mental Health and Substance Abuse Nursing and Family Nursing II sekä OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu -opintojaksot tai vastaava osaaminen
Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten mielenterveyteen yhteydessä olevia tekijöitä perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa ja osaa toimia mielenterveyttä edistävästi. Hän tietää lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnuspiirteet ja hoitomuodot. Hän osaa ohjata ja auttaa lasta, nuorta ja hänen perheitään erilaisissa kriiseissä ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen.
Sisältö Lasten ja nuorten mielenterveyteen yhteydessä olevat tekijät perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mielenterveyttä edistävät toimintatavat. Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ja niiden hoitomuodot. Ohjaus- ja auttamismenetelmät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kriiseissä ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Moniammatilliset toimintatavat lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisessa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Vaativuustaso 3
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.

Opintojakson voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin. Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja.

Syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Vastuuhenkilöt Liisa Kiviniemi, Merja Männistö, Juha Alakulppi
Linkit Vaativuustaso 3

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 30.08.2021 - 22.10.2021 (OS00CF75-3003 | SAI18SM, SAI18SP, OHS18SM)
  • 30.08.2021 - 22.10.2021 (OS00CF75-3004 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 15.08.2022 - 24.10.2022 (OS00CF75-3005 | OHS20SM, SAI20KM, SAI20SP, OHS20KM)
Tiedot haettu 1.10.2022 16:26:40