Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CF97 Tehohoitotyö I (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelijalla on sairaanhoitajaopintoja vähintään 120 op ja näyttöön perustava sairaanhoitotyön teoria ja harjoittelut suoritettuna sekä aiempien opintojaksojen lääkelaskut suoritettuna.
Osaamistavoitteet 1. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä akuutti- ja tehohoitopotilaan elintoiminnoista sekä niissä tapahtuvista muutoksista
2. Opiskelija osaa valita keskeisimmät akuutti- ja tehohoitopotilaan hoitotyönmenetelmät
3. Opiskelija osaa kuvailla akuutti- ja tehohoitopotilaan hoitoympäristöä
4. Opiskelija kuvata kriittisesti sairaan potilaan hoidon etenemisen ja turvaamisen sairaalan sisällä (hoitopolku, päivystys, Met-tiimi, traumatiimi)
5. Opiskelija osaa CRM-taidot.
6. Opiskelija osaa toteuttaa tehohoidon lääkehoitoa
7. Opiskelija osaa käyttää diagnostisia tutkimuksia potilaan hoitotyön päätöksen teossa
Sisältö Vaativa päivystyshoitotyö 2op
Tehohoitotyö 2op
Lääkehoito 1op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Arviointikriteerit ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Tehohoitotyö I- ja tehohoitotyö II-opintojaksot yhdessä antavat opiskelijalle valmiuksia työskennellä vaativassa päivystys- ja tehohoitotyössä.

Tehohoitotyö I - opintojakson voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin.

Tehohoitotyö I - opintojakso toteutuu kevätlukukaudella.
Vastuuhenkilöt Sanna Ronkainen
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 12.01.2021 - 09.04.2021 (OS00CF97-3002 | SAI18SM, SAI18SP, OHS18SM)
  • 10.01.2022 - 04.03.2022 (OS00CF97-3005 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
Tiedot haettu 3.12.2021 08:23:08
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018