Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina (5 op)
Esitietovaatimukset 1 vuoden opinnot ennen tätä kurssia auttavat aiheen avautumista paremmin. Kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä auttaa arvioimaan seksuaaliterveyden haasteita paremmin
Osaamistavoitteet Opiskelija
1. ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen yksilön elämänkaaressa
2. osaa määritellä seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia.
3. osaa ohjata ja tukea perhettä, lasta ja nuorta seksuaalisessa kasvussa ja kehityksessä
4. osaa ohjata ja tukea naisen, miehen ja muunsukupuolisten seksuaalisuutta ja lisääntymisterveyttä.
5. osaa ohjata ja tukea ikääntyvää seksuaaliterveydessä.
6. osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi ja käyttää seksuaaliohjauksen työmenetelmiä.
Sisältö 1. Lasten ja nuorten seksuaalisuuden tukeminen 1 op
2. Aikuisten seksuaaliterveyden tukeminen 1 op
3. Ikääntyvien seksuaalisuuden tukeminen 1 op
4. Seksuaaliohjaus eri elämäntilanteissa 2 op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opintojakso toteutuu verkko-opintoina 4 op ja simulaatioharjoitukset 1op (läsnäolovelvollisuus). Kesäopintoina verkkototeutus 5 op.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Klemetti, Raussi-Lehto: Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL.
Ryttyläinen, Valkama. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.

Opintojakson kirjallisuus tarkentuu toteutussuunnitelmassa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko/Assesment Framework
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko/Assesment Framework

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 04.05.2020 - 23.08.2020 (OS00CG00-3004 | YHT20K)
  • 07.09.2020 - 31.10.2020 (OS00CG00-3005 | YHT20S)
  • 31.05.2021 - 31.08.2021 (OS00CG00-3006 | YHT21K)
Tiedot haettu 5.3.2021 14:33:49
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018