Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija etsii, tunnistaa ja arvioi toimintaympäristössä olevia ongelmia ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä innovoi uusia ratkaisuja niihin. Opiskelija käyttää kehittämismenetelmiä ja luovia toimintamalleja uusien ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti monialaisessa tiimissä. Opiskelija kuvaa innovaation hyödyntämismahdollisuuksia liiketoimintamallin avulla.
Sisältö Opiskelijat tutkivat, ymmärtävät ja arvioivat ongelmaa ja mahdollisuutta. Opiskelijat suunnittelevat, mallintavat ja testaavat asiakaslähtöisesti sekä esittävät ratkaisuehdotuksen monialaisissa tiimeissä. Opiskelijat kuvaavat ratkaisuehdotuksen perusteella, miten siitä voi kehittää uuden liiketoimintamallin. Opiskelijat arvioivat omaa ja tiimin toimintaa. Opiskelijoille esitellään korkeakoulun tarjoamat jatkomahdollisuudet innovaation tai ratkaisuehdotuksen eteenpäin viemiseksi.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Lähi- tai verkko-opetus.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ajankohtainen materiaali innovaatioprosessista, yrittäjyydestä ja tiimityöstä.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
 • 05.05.2020 - 12.06.2020 (YY00CR72-3018 | VAY20S)
 • 24.08.2020 - 16.10.2020 (YY00CR72-3004 | DIB20SP, EXK20SBUS)
 • 24.08.2020 - 16.10.2020 (YY00CR72-3010 | LIK20SPA)
 • 24.08.2020 - 16.10.2020 (YY00CR72-3011 | LIK20SPB)
 • 24.08.2020 - 16.10.2020 (YY00CR72-3017 | LIK20SPD)
 • 24.08.2020 - 20.12.2020 (YY00CR72-3014 | LIK20SME)
 • 26.10.2020 - 18.12.2020 (YY00CR72-3002 | TTK18SM)
 • 26.10.2020 - 22.12.2020 (YY00CR72-3012 | LIK20SPC)
 • 26.10.2020 - 22.12.2020 (YY00CR72-3013 | LIK20SPY)
 • 07.01.2021 - 05.03.2021 (YY00CR72-3016 | LIK21KPM)
 • 07.01.2021 - 07.05.2021 (YY00CR72-3015 | LIK21KMT)
 • 15.03.2021 - 04.06.2021 (YY00CR72-3005 | BIO20SM)
 • 10.05.2021 - 04.06.2021 (YY00CR72-3009 | ENS20SP)
 • 10.05.2021 - 04.06.2021 (YY00CR72-3006 | KAT20SP)
 • 10.05.2021 - 04.06.2021 (YY00CR72-3008 | OHS20SM)
 • 10.05.2021 - 04.06.2021 (YY00CR72-3007 | SAI20SP)
 • 16.08.2021 - 31.12.2021 (YY00CR72-3030 | LIK21SME)
 • 23.08.2021 - 31.10.2021 (YY00CR72-3027 | DIB21SP, VAI21S, EXK21SDDBUSFON, EXK21SDDBUSHNU, EXK21SBUS)
 • 23.08.2021 - 31.10.2021 (YY00CR72-3023 | LIK21SPA)
 • 23.08.2021 - 31.10.2021 (YY00CR72-3024 | LIK21SPB)
 • 23.08.2021 - 31.10.2021 (YY00CR72-3020 | STH19SP, VAI21S, EXO21SDHC)
 • 01.11.2021 - 23.12.2021 (YY00CR72-3035 | TTK19SM)
 • 01.11.2021 - 31.12.2021 (YY00CR72-3026 | LIK21SPY)
 • 01.01.2022 - 13.03.2022 (YY00CR72-3028 | LIK22KPM)
 • 01.01.2022 - 31.05.2022 (YY00CR72-3029 | LIK22KMT)
 • 03.01.2022 - 03.06.2022 (YY00CR72-3039 | OHS21SM)
 • 14.03.2022 - 03.06.2022 (YY00CR72-3022 | BIO21SP)
 • 09.05.2022 - 03.06.2022 (YY00CR72-3034 | ENS21SP)
 • 09.05.2022 - 03.06.2022 (YY00CR72-3031 | SAI21SP)
 • 09.05.2022 - 17.06.2022 (YY00CR72-3021 | SAI21KM)
 • 09.05.2022 - 17.06.2022 (YY00CR72-3032 | TEH21KM)
 • 09.05.2022 - 29.07.2022 (YY00CR72-3038 | KAT21SP)
Tiedot haettu 14.5.2021 17:32:24
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018