Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00CI75 Ammattiharjoittelu 3 (15 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut Ammattiharjoittelu 1 ja 2 hyväksytysti. Ensimmäisen vuoden opinnot ja A, B tai C.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa ja perustella sosiaalialan arvoihin ja ammattialan eettisiin periaatteisiin liittyviä kehittämistarpeita. Opiskelija osaa tulkita kehittämistarpeita asiakasosallisuuden, asiakkaan ja ammatillisten verkostojen sekä vaikuttamistyön näkökulmista. Opiskelija osaa arvioida hyvinvointipalveluiden muutoksia ja antaa esimerkkejä asiakasosallisuuteen ja monitoimijaisuuteen perustuvasta kehittämisestä. Opiskelija osaa noudattaa harjoittelupaikan turvallisuusohjeita.
Sisältö Kehittämistarpeiden tunnistaminen. Asiakasosallisuuteen perustuva asiakastyön ja sosiaalipalvelujen kehittäminen. Oman ammatillisen osaamisprosessin ja eettisen toiminnan reflektointi tulevana sosiaalialan ammattilaisena ja työyhteisön jäsenenä. Turvallisuusohjeiden noudattaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Sosiaalialan tutkinto-ohjelman harjoittelun yhdyshenkilöt vastaavat harjoittelupaikkojen hankinnasta. Jos opiskelija haluaa itse hankkia harjoittelupaikan, siitä on sovittava opettajatuutorin tai harjoittelun yhdysopettajan tai tutkintovastaavan kanssa.
Vastuuhenkilöt Markku Koivisto
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 14.03.2022 - 31.12.2022 (7T00CI75-3003 | AVO22VARSOS)
  • 22.08.2022 - 28.10.2022 (7T00CI75-3004 | SOS19SPB, SOS19SPA)
Tiedot haettu 26.3.2023 18:22:38