Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DB60 Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa analysoida varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä lapsen hyvinvointia kasvua ja kehitystä sekä osallisuutta. Opiskelija osaa analysoida huoltajien ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja edistää osallisuutta. Opiskelija osaa kehittää ammatillista kasvuaan, tiimityötaitojaan sekä työskentelyään monialaisissa verkostoissa.
Sisältö Ammatillinen ydinosaaminen varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävät ja velvoitteet sekä lainsäädäntö, varhaiskasvatussuunnitelmat ja muut asiakirjat. Varhaiskasvatuksen arvoperusta. Palvelujärjestelmä. Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa osana lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä. Voimavarakeskeinen ja kulttuurisensitiivinen yhteistyö vanhempien, huoltajien ja perheiden kanssa.
Varhaiskasvattajan ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetti sekä ammatillinen reflektio.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Markku Koivisto
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 04.01.2021 - 04.06.2021 (7T00DB60-3001 | AVO21VARSOS)
  • 30.08.2021 - 24.10.2021 (7T00DB60-3003 | SOS20SPB, SOS20SPA)
  • 10.01.2022 - 06.03.2022 (7T00DB60-3002 | SOS21KM)
Tiedot haettu 3.12.2021 10:32:29
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018