Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DB61 Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää erilaisissa oppimisympäristöissä varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kokopäiväpedagogista toimintaa. Opiskelija osaa analysoida, organisoida ja kehittää lasten sekä vanhempien osallisuutta ja hyvinvointia.

Opiskelija osaa edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista työskentelyä moniammatillisissa verkostoissa ja tiimeissä.
Sisältö Hyvinvoiva lapsi. Lapsilähtöisen toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Lapsen ja vanhempien osallisuus. Pedagoginen dokumentointi osana laaja-alaista oppimisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Lapselle ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen, taiteellinen kokeminen. Oppimisen alueet: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Lapsen kasvun ja oppimisen varhainen tuki sekä monialainen yhteistyö. Projekti ? ja ryhmätyöskentely.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=3&kohde1=1&kohde2=2&kohde4=4#t3" class="shadowbox" rel="shadowbox">Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Hannele Ollinen
Linkit www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=3&kohde1=1&kohde2=2&kohde4=4#t3" class="shadowbox" rel="shadowbox">Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 04.01.2021 - 04.06.2021 (7T00DB61-3001 | AVO21VARSOS)
  • 01.11.2021 - 26.12.2021 (7T00DB61-3003 | SOS20SPB, SOS20SPA)
  • 10.01.2022 - 20.03.2022 (7T00DB61-3002 | SOS21KM)
Tiedot haettu 3.12.2021 10:32:29
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018