Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DE93 Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa selittää ja soveltaa sosiaalipedagogisen ja sosiokulttuurisen innostamisen orientaation mukaista toimintaa sosionomien eri työalueilla. Opiskelija osaa soveltaa taide- ja kulttuurilähtöistä teoriaa sosiaalipedagogisessa ja sosiokulttuurisessa asiakastyössä.
Sisältö Sosiaalipedagoginen ja sosiokulttuurinen innostaminen inhimillisen kasvun tukemisessa, osallisuuden ja voimaantumisen vahvistamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Toiminnalliset ja taidelähtöiset asiakastyön menetelmät. Taide ja kulttuuri sosiokulttuurisessa työssä hyvinvoinnin edistäjänä.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Riikka Huttunen, Hannele Ollinen
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.11.2021 - 26.12.2021 (7T00DE93-3001 | SOS21SPA)
  • 01.11.2021 - 26.12.2021 (7T00DE93-3002 | SOS21SPB)
  • 14.03.2022 - 08.05.2022 (7T00DE93-3004 | SOS22KM)
Tiedot haettu 3.12.2021 12:35:09
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018