Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DE95 Erityiskasvatus ja erilaiset tuen tarpeet lapsilla ja nuorilla (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa arvioida erilaisia tuen tarpeita lapsilla ja nuorilla. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilö- ja perhelähtöistä erityiskasvatusta ja erityistä tukea lapsen kasvu- ja kehitysyhteisöissä ja -ympäristöissä. Opiskelija osaa arvioida monitoimijaista, kuntoutumista tukevaa yhteistyötä.
Sisältö Tuen tarpeen tunnistaminen ja arvioiminen. Suunnitelmallinen, lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden mukainen varhaiserityiskasvatus, kolmiportainen tuki koulussa ja erityinen tuki kasvu- ja kehitysympäristöissä. Perhelähtöinen työskentely. Erityiskasvatuksen ja erityisen tuen eettiset kysymykset.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot
Lisätietoja opiskelijoille Ei
Vastuuhenkilöt Päivi Onkalo, Pirjo-Riitta Ylikauma
Linkit

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 3.12.2021 10:34:16
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018