Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DF03 Verkostoituva perhetyö (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa analysoida perhetyön moninaisuutta sosiaalialan ja sosiaaliohjauksen toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa arvioida perhelähtöistä perhetyötä ja hyvinvointia tukevia monitoimijaisia perhepalveluita. Opiskelija osaa analysoida perheen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi tehtävän työskentelyn kehittämistä.
Sisältö Perhetyö sosiaalialan eri toimintaympäristöissä. Suunnitelmallinen perhetyön kokonaisuus. Perhelähtöinen, voimavaralähtöinen, kumppanuuteen ja voimaantumiseen perustuva perhetyö. Verkostoituva, monitoimijainen perhetyö. Perhelähtöisten asiakasprosessien kehittäminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointiasteikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei
Vastuuhenkilöt Päivi Onkalo, Pirkko Pietilä
Linkit Arviointiasteikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 3.12.2021 10:34:16
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018