Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DF04 Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa analysoida lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja mielenterveyden edistämistä eri kasvu- ja kehitysyhteisöissä. Opiskelija osaa arvioida ja soveltaa lasten ja nuorten mielenterveystaitoja edistäviä työmenetelmiä sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä ehkäisevän työskentelyn periaatteita. Opiskelija osaa arvioida monitoimijaista lasten, nuorten, vanhempien ja perheiden kuntoutumista tukevaa työtä.
Sisältö Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden edistäminen, psykososiaalinen hyvinvointi ja mielenterveystaidot. Lapsen ja lapsuuden suojaavat ja riskitekijät. Matalan kynnyksen palvelut, erityistason palvelut ja vaativat palvelut. Perhelähtöinen, monitoimijainen työskentely.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei
Vastuuhenkilöt Pirkko Pietilä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 3.12.2021 10:34:16
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018