Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DF04 Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Analysoin lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja mielenterveyden edistämistä eri kasvu- ja kehitysyhteisöissä. Osaa arvioida ja soveltaa lasten ja nuorten mielenterveystaitoja edistäviä työmenetelmiä sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä ehkäisevän työskentelyn periaatteita. Osaan arvioida monitoimijaista lasten, nuorten, vanhempien ja perheiden mielenterveyttä edistävää ja kuntoutumista tukevaa työtä.
Sisältö Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden edistäminen, psykososiaalinen hyvinvointi ja mielenterveystaidot. Lapsen ja lapsuuden suojaavat ja riskitekijät. Matalan kynnyksen palvelut, erityistason palvelut ja vaativat palvelut. Perhelähtöinen, monitoimijainen työskentely.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija kuvaa ja selittää lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden edistämistä eri kasvu- kehitysyhteisöissä soveltaen ammatillista tietoperustaa ja alan käsitteitä. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja kuvaa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen työmenetelmiä sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä ehkäisevää työskentelyä. Opiskelija kuvaa ja selittää ammattialan käsitteillä lasten, nuorten ja perheiden monitoimijaista mielenterveyden edistämistä ja kuntoutumisen tukemista.

hyvä (3-4)
Opiskelija analysoi ja jäsentää tutkittua tietoa hyödyntäen ja alan käsitteitä käyttäen lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden edistämistä eri kasvu- kehitysyhteisöissä. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri näkökulmista lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen työmenetelmiä sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä ehkäisevää työskentelyä. Opiskelija arvioi ammattialan käsitteitä käyttäen lasten, nuorten ja perheiden monitoimijaista mielenterveyden edistämistä ja kuntoutumisen tukemista.

kiitettävä (5)
Opiskelija arvioi ja perustelee tutkittuun tietoon perustuen ja alan käsitteitä monipuolisesti käyttäen lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden edistämistä erilaisissa kasvu- ja kehitysyhteisöissä. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkittuun tietoon perustuen lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen työmenetelmiä sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä ehkäisevää työskentelyä. Opiskelija arvioi laaja-alaisesti, moniulotteisesti ja käsitteellisesti lasten, nuorten ja perheiden monitoimijaista mielenterveyden edistämistä ja kuntoutumisen tukemista.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei
Vastuuhenkilöt Pirkko Pietilä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2022 - 31.12.2022 (7T00DF04-3001 | AVO22VARSOS)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (7T00DF04-3002 | AVO23KVARSOS)
  • 01.01.2024 - 10.03.2024 (7T00DF04-3003 | SOS21SPA, SOS21SPB)
Tiedot haettu 26.3.2023 10:28:57