Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DF06 Leikisti vai oikeesti (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa selittää leikin merkityksen lapsen kasvu- ja kehitystapahtumassa. Opiskelija osaa havainnoida, kuvailla, arvioida ja tukea lapsen leikin kehitystä. Opiskelija osaa toimia ammatillisesti käyttäen leikkiä lapsen luovuutta ja kehitystä edistävästi sekä kasvua tukevasti.
Sisältö Leikin kehitys ja vapaan leikin merkitys. Leikin havainnointi ja arviointi. RALLA- leikki- ja kaveritaitojen arviointi. Leikin ohjaaminen ja rikastuttaminen. Leikki eri-ikäisten lasten terapiassa. Leikki varhaiskasvatuksen pedagogiikassa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Luennot, harjoitukset ja raportti.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Hannele Ollinen
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 3.12.2021 12:35:10
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018