Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DN54 Sijaishuoltoa perheissä ja yksiköissä (5 op)
Esitietovaatimukset Perustiedot lastensuojelusta.
Osaamistavoitteet Osaan analysoida lastensuojelun palveluita ja ennen kaikkea sijaishuoltoa. Osaan analysoida huostaanoton syitä, sijaishuollon arkea, haasteita ja vahvuuksia. Osaan tarkastella sosiaalialan ajankohtaisia työskentelytapoja. Ymmärrän lapsen oikeudet. Ymmärrän rajoitustoimenpiteiden käytön ja tarkoituksen. Tiedän ja ymmärrän lapsuuden ja vanhemmuuden tukemisen merkitykset ja keinot sijaishuollossa. Ymmärrän ihmisen kiintymyssuhteelliset tarpeet ja osaan analysoida sijaishuollon mahdollisuuksia edesauttaa niihin vastaamisessa.
Sisältö Sijaishuollon asema lastensuojelun palveluissa. Huostaanoton syyt. Arki sijaishuollossa. Perhe- ja laitoshoidon haasteet ja vahvuudet. Ajankohtaiset työskentelyä ohjaavat suuntaukset. Lapsen oikeudet. Rajoitustoimenpiteet. Lapsen, vanhempien ja perhehoitajien tukeminen. Kiintymyssuhdeteoria.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat CampusOnline
Toteutustavat CampusOnline
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Hyväksytty: Opiskelija osaa analysoida lastensuojelun palveluita ja ennen kaikkea sijaishuoltoa. Hän osaa analysoida huostaanoton syitä, sijaishuollon arkea, haasteita ja vahvuuksia. Hän osaa tarkastella sosiaalialan ajankohtaisia työskentelytapoja. Opiskelija ymmärtää lapsen oikeudet, rajoitustoimenpiteiden käytön ja tarkoituksen. Opiskelija tietää ja ymmärtää lapsuuden ja vanhemmuuden tukemisen merkitykset ja keinot sijaishuollossa. Hän ymmärtää ihmisen kiintymyssuhteelliset tarpeet ja osaa analysoida sijaishuollon mahdollisuuksia edesauttaa niihin vastaamisessa.
Hylätty: Opiskelija ei osoita osaamistaan edellä mainituissa aihealueissa.
Arviointikehikot
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Mira Schroderus
Linkit

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 02.01.2023 - 31.12.2023 (7T00DN54-3001 | SOS22SPA, SOS22SPB, YHT23K)
Tiedot haettu 22.3.2023 14:33:08