Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DN54 Sijaishuoltoa perheissä ja yksiköissä (5 op)
Esitietovaatimukset Perustiedot lastensuojelusta.
Osaamistavoitteet Opiskeija osaa analysoida lastensuojelun palveluita ja ennen kaikkea sijaishuoltoa. Opiskelija osaa analysoida huostaanoton syitä, sijaishuollon arkea, haasteita ja vahvuuksia. Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan ajankohtaisia työskentelytapoja. Opiskelija ymmärtää lapsen oikeudet. Opiskelija ymmärtää rajoitustoimenpiteiden käytön ja tarkoituksen. Opiskelija tietää ja ymmärtää lapsuuden ja vanhemmuuden tukemisen merkitykset ja keinot sijaishuollossa. Opiskelija ymmärtää ihmisen kiintymyssuhteelliset tarpeet ja osaa analysoida sijaishuollon mahdollisuuksia edesauttaa niihin vastaamisessa.
Sisältö Sijaishuollon asema lastensuojelun palveluissa. Huostaanoton syyt. Arki sijaishuollossa. Perhe- ja laitoshoidon haasteet ja vahvuudet. Ajankohtaiset työskentelyä ohjaavat suuntaukset. Lapsen oikeudet. Rajoitustoimenpiteet. Lapsen, vanhempien ja perhehoitajien tukeminen. Kiintymyssuhdeteoria.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat CampusOnline
Toteutustavat CampusOnline
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Hyväksytty: Opiskelija osaa analysoida lastensuojelun palveluita ja ennen kaikkea sijaishuoltoa. Hän osaa analysoida huostaanoton syitä, sijaishuollon arkea, haasteita ja vahvuuksia. Hän osaa tarkastella sosiaalialan ajankohtaisia työskentelytapoja. Opiskelija ymmärtää lapsen oikeudet, rajoitustoimenpiteiden käytön ja tarkoituksen. Opiskelija tietää ja ymmärtää lapsuuden ja vanhemmuuden tukemisen merkitykset ja keinot sijaishuollossa. Hän ymmärtää ihmisen kiintymyssuhteelliset tarpeet ja osaa analysoida sijaishuollon mahdollisuuksia edesauttaa niihin vastaamisessa.
Hylätty: Opiskelija ei osoita osaamistaan edellä mainituissa aihealueissa.
Arviointikehikot
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Mira Schroderus
Linkit

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 02.01.2023 - 31.12.2023 (7T00DN54-3001 | SOS22SPA, SOS22SPB, YHT23K, YHT23S, VAO23S)
  • 06.01.2025 - 31.05.2025 (7T00DN54-3002 | SOS22KM, SOS23SPA, SOS23SPB, SOS23KM)
Tiedot haettu 28.9.2023 18:46:16