Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


IT00CT32 Relaatiotietokannat (5 op)
Esitietovaatimukset Web-projekti
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa selittää tietokannan ja erilaisten tietovarantojen merkityksen osana informaatiojärjestelmää. Opiskelija osaa nimetä ja selittää relaatiotietokantojen peruskäsitteet, ylläpitää tietokannan tietosisältöä, tehdä tietokantaan tiedonhakuja, luoda tietokantaan uusia tauluja ja muuttaa taulujen määrityksiä. Opiskelija osaa tulkita tietomallia.
Sisältö - Relaatiotietokannat ja niihin liittyvät peruskäsitteet
- SQL-kyselykieli
- Käsitemalli
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 06.01.2021 - 05.03.2021 (IT00CT32-3001 | TIK20SP)
  • 23.08.2021 - 22.10.2021 (IT00CT32-3003 | TIK21KM)
Tiedot haettu 22.9.2021 18:29:18
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018