Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


K1098LI Arvopaperisijoittaminen (3 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa toimia arvopaperimarkkinoilla sijoittajana ja kehittyä asiantuntijana. Hän tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit sekä osaa arvioida niihin liittyvää tuottoa ja riskiä. Hän osaa käyttää analyysejä apuna sijoituspäätösten tukena. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.
Sisältö Arvopaperimarkkinoiden peruskäsitteistö. Kaupankäynti arvopapereilla. Markkinainformaatio ja keskeiset tunnusluvut. Sijoittaminen eri instrumentteihin ja niihin liittyvät tuotot ja riskit. Arvopaperit ja verotus.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Arviointi opintojakson tehtävien mukaisesti.

hyvä (3-4)
Arviointi opintojakson tehtävien mukaisesti.

kiitettävä (5)
Arviointi opintojakson tehtävien mukaisesti.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 31.10.2022 - 31.12.2022 (K1098LI-3020 | VAP-LIIKE22, LIK21SME)
  • 07.08.2023 - 31.08.2023 (K1098LI-3021 | YHT23K, VAP-LIIKE23)
  • 28.08.2023 - 31.07.2024 (K1098LI-3022 | YHT23K, YHT23S, VAP-LIIKE23)
Tiedot haettu 28.9.2023 18:20:15