Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


K1281LI Rahoitusmatematiikka (4 op)
Esitietovaatimukset Talousmatematiikan perusteet.
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää yksinkertaisen ja koronkorkolaskun välisen eron. Opiskelija osaa laskea koronkorkolaskuja ja sen sovelluksia. Opiskelija perehtyy eri rahoitusvaihtoehtoihin sekä niiden välisiin edullisuusvertailuihin. Osaa tehdä investointilaskelmia sekä osaa tulkita eri menetelmien antamia tuloksia ja osaa tehdä vertailuja niiden välillä. Osaa laskea lainalaskelmia eri luoton lyhennystavoilla ja tehdä vertailuja ja analysoida tuloksia. Ymmärtää efektiivisen korkokannan käyttötarkoituksen ja merkityksen rahoituslaskelmissa. Osaa soveltaa ja käyttää apuna taulukkolaskentaohjelmaa rahoitusmatematiikassa.
Sisältö Koronkorkolasku, sarjat, jaksolliset suoritukset ja sen sovellukset. Investointilaskelmat: nykyarvomenetelmä, sisäisen korkokannan menetelmä ja annuiteettimenetelmä. Lainat: annuiteettilaina ja tasalyhennyslaina. Effektiivinen korkokanta. Taulukkolaskentaohjelma.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Selität yksinkertaisen ja koronkorkolaskun välisen eron. Lasket koronkorkolaskuja ja sen sovelluksia. Selität rahoitusvaihtoehtoja ja niiden välisiä vertailuja. Teet investointilaskelmia ja lainalaskelmia. Selität efektiivisen korkokannan käyttötarkoituksen ja merkityksen rahoituslaskelmissa. Käytät taulukkolaskentaohjelmaa rahoitusmatematiikassa.

hyvä (3-4)
Analysoit yksinkertaisen ja koronkorkolaskun välisiä eroja. Lasket monipuolisesti koronkorkolaskuja ja sen sovelluksia. Analysoit eri rahoitusvaihtoehtoja ja niiden välisiä edullisuusvertailuja. Teet investointilaskelmia ja tulkitset menetelmien antamia tuloksia ja teet itsenäiseti vertailuja niiden välillä. Lasket lainalaskelmia eri luoton lyhennystavoilla ja teet vertailuja. Osaat selittää efektiivisen korkokannan käyttötarkoituksen ja merkityksen rahoituslaskelmissa. Sovellat itsenäisesti taulukkolaskentaohjelmaa rahoitusmatematiikassa.

kiitettävä (5)
Arvioit yksinkertaisen ja koronkorkolaskun välisiä eroja. Lasket monipuolisesti koronkorkolaskuja ja sen sovelluksia. Perustelet eri rahoitusvaihtoehtoja ja niiden välisiä edullisuusvertailuja. Teet investointilaskelmia ja tulkitset menetelmien antamia tuloksia ja teet itsenäiseti vertailuja ja johtopäätöksiä. Lasket lainalaskelmia eri luoton lyhennystavoilla ja teet vertailuja ja analysoit johtopäätöksiä. Perustelet efektiivisen korkokannan käyttötarkoituksen ja merkityksen rahoituslaskelmissa. Sovellat itsenäisesti taulukkolaskentaohjelmaa rahoitusmatematiikassa.
Arviointikehikot arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 06.01.2023 - 05.03.2023 (K1281LI-3019 | VAP-LIIKE22)
  • 08.05.2023 - 11.06.2023 (K1281LI-3020 | VAP-LIIKE22, YHT23K)
  • 30.10.2023 - 31.12.2023 (K1281LI-3022 | VAP-LIIKE23)
  • 06.05.2024 - 09.06.2024 (K1281LI-3021 | VAP-LIIKE23)
Tiedot haettu 28.9.2023 18:20:19