Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


K1344LI Sopimusoikeus (3 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija syventää tietämystään sopimusoikeudellisesta sääntelystä ja sen merkityksestä. Lisäksi hän perehtyy sopimusoikeudellisiin oikeuslähteisiin ja argumentaatioon ja osaa selittää sopimusoikeuden kantavien periaatteiden sisällön. Sopimusoikeuden yleisten oppien lisäksi opintojaksolla paneudutaan erityisen sopimusoikeuden eri osa-alueisiin. Opiskelija pystyy tunnistamaan sopimusoikeudellisia ongelmia ja pystyy arvioimaan sopimustilanteen ja sopimustyypin merkitystä käytännön tapauksissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa sisältökuvauksen mukaiset kokonaisuudet opintojakson edellyttämässä laajuudessa liittyen erityisesti hänen valitsemaansa opintopolkuun.
Sisältö Sopimuksen syntyminen, pätemättömyys, tulkitseminen ja täydentäminen sekä sitovuus, edustus, suoritushäiriöt ja velkojan oikeussuojakeinot, vakuudet, erityinen sopimusoikeus (irtaimen kauppa, palvelu- ja toimeksiantosopimukset, käyttöoikeussopimukset).
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehitkko
Lisätietoja opiskelijoille Kesällä toteutettava verkkokurssi.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehitkko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 09.05.2022 - 12.06.2022 (K1344LI-3008 | VAP-LIIKE21)
  • 08.05.2023 - 11.06.2023 (K1344LI-3009 | VAP-LIIKE22, YHT23K)
Tiedot haettu 28.5.2023 10:13:57