Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OR00DT92 Dialoginen ohjaus asiakaslähtöisyyden mahdollistajana (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Tiedän dialogisen ohjauksen peruskäsitteitä ja osaan soveltaa niitä omalla asiantuntijuusalueella.
Sovellan asiakaslähtöistä ohjausprosessia.
Tunnistan ohjausosaamisen tulevaisuuden tarpeita ja haasteita sekä osaan vastata niihin käyttämällä dialogisen ohjauksen elementtejä.
Osaan ohjata asiakaslähtöisesti erilaisia kohderyhmiä vaihtelevissa ohjausympäristöissä.
Sisältö Dialogisuus ohjauksessa
Asiakaslähtöinen ohjaaminen
Puheeksi ottaminen
Ohjaus eri toimintaympäristöissä
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Osoitan osaamiseni soveltamalla ja syventämällä tietoa sekä työskentelemällä itsenäisesti ja pienryhmissä tehden opintojakson tehtäviä.
Toteutustavat Osallistun aktiivisesti opintojakson webinaareihin.
Kehitän osaamistani hankkimalla ja hyödyntämällä opintjakson teemaan liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Määrittelen dialogisen ohjauksen keskeiset käsitteet
Sovellan ohjausprosessia asiakaslähtöisesti
Valitsen kohderyhmän tarpeita vastaavia ohjausmenetelmiä ja sovellan niitä
Tunnistan digitaalisia menetelmiä osana asiakaslähtöistä ohjausta
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 13.03.2023 - 08.05.2023 (OR00DT92-3001 | YHT23K, Vao23K, VAO22S)
Tiedot haettu 30.1.2023 18:39:12