Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina (5 op)
Esitietovaatimukset 1 vuoden opinnot ennen opinojaksoa auttavat aiheen avautumista paremmin. Kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä auttaa arvioimaan seksuaaliterveyden haasteita paremmin
Osaamistavoitteet Ymmärrän seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen yksilön elämänkaaressa
Osaan määritellä seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia.
Osaan ohjata ja tukea perhettä, lasta ja nuorta seksuaalisessa kasvussa ja kehityksessä
Osaan ohjata ja tukea naisen, miehen ja muunsukupuolisten seksuaalisuutta ja lisääntymisterveyttä.
Osaan ohjata ja tukea ikääntyvää seksuaaliterveydessä.
Osaan ottaa seksuaalisuuden puheeksi ja käyttää seksuaaliohjauksen työmenetelmiä.
Sisältö Lasten ja nuorten seksuaalisuuden tukeminen
Aikuisten seksuaaliterveyden tukeminen
Ikääntyvien seksuaalisuuden tukeminen
Seksuaaliohjaus eri elämäntilanteissa
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Osoitan osaamiseni arvioitavilla oppimistehtävillä.
Toteutustavat Kehitän osaamistani hankkimalla eri teemasisältöihin liittyvää tietoa tekemällä oppimistehtäviä ja perehtymällä aiheisiin itsenäisesti.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Ymmärrän seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen yksilön elämänkaaressa
Nimeän seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia.
Osaan ohjata ja tukea perhettä, lasta ja nuorta seksuaalisessa kasvussa ja kehityksessä
Osaan ohjata ja tukea ikääntyvää seksuaaliterveydessä.
Osaan ottaa seksuaalisuuden puheeksi ja tiedän seksuaaliohjauksen työmenetelmiä.
Arviointikehikot Arviointikehikko/Assesment Framework
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Marja Kinisjärvi, Satu Rainto
Linkit Arviointikehikko/Assesment Framework

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 05.09.2022 - 31.12.2022 (OS00CG00-3010 | YHT22S, VAO22S)
  • 01.01.2023 - 15.03.2023 (OS00CG00-3011 | YHT23K, Vao23K, VAO22S)
  • 01.06.2023 - 31.08.2023 (OS00CG00-3012 | YHT23K, Vao23K, VAO22S)
  • 04.09.2023 - 31.12.2023 (OS00CG00-3013 | YHT23S, VAO23S)
  • 01.01.2024 - 31.07.2024 (OS00CG00-3014 | YHT24K, VAO24K)
  • 01.01.2024 - 31.07.2024 (OS00CG00-3015 | YHT24K, VAO24K)
Tiedot haettu 28.9.2023 18:15:22