Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CZ97 Digiohjaaja - MOOC (3 op)
Esitietovaatimukset Opintojakso soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille; erityisesti terveys- , sosiaali- ja kasvatusalalle sekä kaikille ohjaus- sekä tieto- ja neuvontatyössä toimiville ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat digitaalista etäohjausta työssään. Opintojaksolle ei ole lähtötasovaatimuksia ja opiskelu perustuu alussa laadittaviin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opintojakson aikana opiskelija syventää osaamistaan yleisillä sekä erityisosaamista kehittävillä tiedoilla ja taidoilla.
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää digitaalisen ohjauksen (digiohjauksen) toimintatapoja, prosesseja ja käyttötilanteita. Opiskelija tunnistaa digiohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoja ja eettisiä pelisääntöjä. Opiskelija kokeilee käytännössä digiohjausvälineitä omassa ohjaus- tai neuvontatyössään tai laatii suunnitelman niiden käytöstä omalle ammattialalle soveltamisen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä ja tunnistaa niiden soveltamistilanteita omassa ohjaustyössään. Opiskelija kehittää omaa digiohjausosaamistaan koostamalla oman digiohjauksen muistilistan eli digitaalisen huoneentaulun.
Sisältö MOOC koostuu viidestä eri teemasta:
1.Johdanto. Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet
2.Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat
3.Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa
4.Digiohjaukset tilat, laitteet ja välineet
5.Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa
Viiden nk. viikkoteeman lisäksi MOOC-kokonaisuuteen kuuluu orientoiva osaamistehtävä, vikkotehtäviä sekä lopputyö (huoneentaulu). Viikkoteemat limittyvät sisällöllisesti toisiinsa ja tukevat lopputyön laatimista.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa Moodle-alustalla ohjeistettuja tehtäviä tekemällä.
Toteutustavat Verkko-opintoina Moodlessa
Oppimateriaalit Oppimateriaalit ja oheismateriaalit löytyvät ja ohjeistetaan Moodle-alustalla.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Digiohjaaja MOOCia ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan hyväksytyn suoritusmerkinnän saa, kun kaikki MOOCiin kuuluvat oppimistehtävät, mukaan lukien orientoiva osaamistehtävä, välitehtävät ja lopputyö on suoritettu. Osaamisen arviointia tapahtuu itsearviointina ja oppimisalustalle luoduissa arviointityöskentelytavoissa. Itsearviointia voi peilata omiin oppimistavoitteisiin ja omaan osaamissuunnitelmaan, joiden laatiminen aloitetaan jo ensimmäisellä opiskeluviikolla.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Kati Mäenpää
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 05.09.2022 - 31.07.2023 (OS00CZ97-3003 | YHT23K, YHT22S, Vao23K, VAO22S)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (OS00CZ97-3004 | YHT23S, YHT24K, VAO24K, VAO23S)
Tiedot haettu 29.9.2023 18:32:35