Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00DH57 Tiedolla johtamisen perusteet MOOC (3 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija
- osaa kuvata mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa
- osaa käyttää tiedolla johtamisen käsitteitä ja sen lähikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti omassa työssäsi
- ymmärtää tiedon muodostumisen arvoketju
- ymmärtää, minkälaista tietoa on olemassa päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
- ymmärtää, miten erilaista tietoa käytetään päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan roolin tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyöntäjänä
Sisältö 1. Tiedolla johtamisen käsitteet 1 op
2. Tieto päätöksenteossa 1 op
3. Asiakas tiedon käyttäjänä 1 op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Verkkotentti.
Toteutustavat MOOC opintokokonaisuus toteutuu täysin verkossa (Digicampus) yksilöllisen aikataulun mukaisesti.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 05.09.2022 - 14.06.2023 (OS00DH57-3003 | YHT23K, YHT22S, Vao23K, VAO22S, TEH23KM)
Tiedot haettu 31.3.2023 18:24:29