Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00DH58 Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC (1 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija:
- osaa määritellä, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla tiedolla ja toiminnalla
- ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa tuotetaan, tiivistetään ja levitetään
- ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa hyödynnetään terveyspalveluissa
Sisältö 1. Näyttöön perustuvan tiedon määrittely
2. Näytön tuottaminen
3. Näytön käyttöönotto
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Verkkotentti.
Toteutustavat MOOC opintokokonaisuus toteutuu täysin verkossa (Digicampus) yksilöllisen aikataulun mukaisesti.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2023 - 09.06.2024 (OS00DH58-3003 | YHT23K, YHT22S, Vao23K, VAO22S, TEH23KM)
Tiedot haettu 29.9.2023 18:31:36