Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00DU02 Tietosuoja ja -turva digitaalisissa asiointipalveluissa MOOC (2 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet.

Tämän osion opiskeltuaan opiskelijat osaavat:

- määritellä keskeiset käsitteet tietosuoja ja -turvasta

- määritellä keskeisen lainsäädännön, joka koskee tietosuojaa ja -turvaa
Sisältö Sisältö

- Käsitteet tietosuoja ja tietoturva
- Digitaalisiin asiointipalveluihin liittyvä lainsäädäntö
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.06.2022 - 13.06.2023 (OS00DU02-3001 | YHT23K, YHT22S, TEH22KM)
Tiedot haettu 24.3.2023 16:31:12