Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TF00BN87 Fysiikka 1 (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee ja osaa luetella keskeisimmät mekaniikan suureet ja yksiköt. Opiskelija osaa tehdä yksikkömuunnoksia. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia mekaniikan suureyhtälöitä. Opiskelija osaa merkitä ja nimetä kappaleeseen kohdistuvat voimat. Opiskelija osaa selittää mekaniikkaan ja lämpöenergiaan liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia mekaniikkaan ja lämpöenergiaan liittyviä tehtäviä.
Sisältö Fysikaaliset suureet ja yksiköt. Suureyhtälöt. Kappaleen etenemis- ja pyörimisliike. Voiman tekemä työ, teho ja energia. Voiman aiheuttama momentti ja kappaleen painopiste. Hydromekaniikka. Normaalijännitys ja leikkausjännitys. Lämpölaajeneminen, olomuodon muutosten energia ja ominaislämpökapasiteetti. Lämpövoimakone ja jäähdytyskone.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 18.8.2022 14:10:45