Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TF00DB97 Rakennusmateriaalit (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa yleiset rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuoteryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset.

Opiskelija tuntee materiaalitekniikan peruskäsitteet sekä eri tuoteryhmiin kuuluvien rakennusmateriaalien valmistuksen, koostumuksen
ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön ja säilyvyyden kannalta.
Sisältö Tärkeimmät rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet, tuotteiden valmistus, ominaisuudet, kemiallinen ja fysikaalinen käyttäytyminen ja käyttö, sekä näiden terveys- ja ympäristövaikutukset.

Materiaalien ajasta riippuvat ominaisuudet, ilman ja kosteuden läpäisy, lämmönjohtavuus ja kosteuden vaikutus materiaaleihin.
Valmistuksen ympäristövaikutukset.

Materiaalikohtainen käsittely, betoni, puu ja sen jalosteet, teräs ja muut metallimateriaalit, rakennuskivet, laastit, tasoitteet, maalit, kosteus- ja lämpöeristeet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.11.2021 - 15.05.2022 (TF00DB97-3002 | RYI21SPB)
  • 01.11.2021 - 21.05.2022 (TF00DB97-3003 | RYI21SM)
  • 02.11.2021 - 31.07.2022 (TF00DB97-3005 | AVO21S22KOamkHighway)
  • 02.11.2021 - 31.07.2022 (TF00DB97-3001 | RYI21SPA)
  • 03.11.2021 - 15.05.2022 (TF00DB97-3004 | RYM21SP)
Tiedot haettu 18.9.2021 14:31:42
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018