Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TG00CG58 Energiatekniikka (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee Suomen energiahuollon pääperiaatteet. Hän tuntee tavanomaiset koneiden ja laitteiden rakenteen ja toimintaperiaatteet ja hallitsee niiden teho- ja energialaskelmat. Opiskelija osaa koota hakemansa tiedon asiatyyliseksi raportiksi sekä esiintyä vakuuttavasti ammattialansa edellyttämissä tilanteissa. Viestinnän osuus opintojaksossa on 1 op.
Sisältö Tavallisimmat energiamuodot ja niiden muuttamisessa käytettävät laitteistot. Laskuharjoituksissa opitaan yleiset teho- ja energialaskelmat. Teollisuudessa käytettävät pumput sekä niiden tehon ja energian tarpeen laskelmat. Energian tuotantoon liittyvät tärkeimmät periaatteet. Putkistojen rakenne ja laitteistot sekä neste- ja kaasuvirtausten periaatteet. Opiskelija ymmärtää energiatehokkuuteen ja primäärienergian kulutukseen liittyvät periaatteet. Raportointi ja asiatyylinen kirjoittaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Välikokeet ja/tai tentti sekä arvioitavat tehtävät
Toteutustavat Lähi- ja/tai etäoppitunnit laskuharjoitustunnit, ryhmätöiden esittelyt ja palautettavien tehtävien itsenäinen tekeminen
Oppimateriaalit Oppimisympäristön materiaali
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.10.2020 - 11.06.2021 (TG00CG58-3007 | AVO20S21KOamkHighway)
  • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TG00CG58-3010 | ENY21SM)
  • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TG00CG58-3009 | ENY21SP)
  • 12.09.2021 - 27.05.2022 (TG00CG58-3011 | AVO21S22KOamkHighway)
Tiedot haettu 20.1.2022 16:22:14