Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TG00CG58 Energiatekniikka (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee Suomen energiahuollon pääperiaatteet. Hän tuntee tavanomaiset koneiden ja laitteiden rakenteen ja toimintaperiaatteet ja hallitsee niiden teho- ja energialaskelmat. Opiskelija osaa koota hakemansa tiedon asiatyyliseksi raportiksi sekä esiintyä vakuuttavasti ammattialansa edellyttämissä tilanteissa. Viestinnän osuus opintojaksossa on 1 op.
Sisältö Tavallisimmat energiamuodot ja niiden muuttamisessa käytettävät laitteistot. Laskuharjoituksissa opitaan yleiset teho- ja energialaskelmat. Teollisuudessa käytettävät pumput sekä niiden tehon ja energian tarpeen laskelmat. Energian tuotantoon liittyvät tärkeimmät periaatteet. Putkistojen rakenne ja laitteistot sekä neste- ja kaasuvirtausten periaatteet. Opiskelija ymmärtää energiatehokkuuteen ja primäärienergian kulutukseen liittyvät periaatteet. Raportointi ja asiatyylinen kirjoittaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Välikokeet ja/tai tentti sekä arvioitavat tehtävät
Toteutustavat Lähi- ja/tai etäoppitunnit laskuharjoitustunnit, ryhmätöiden esittelyt ja palautettavien tehtävien itsenäinen tekeminen
Oppimateriaalit Oppimisympäristön materiaali
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 24.08.2020 - 31.12.2020 (TG00CG58-3006 | ENY20SP, ENY20SM)
  • 01.10.2020 - 11.06.2021 (TG00CG58-3007 | AVO20S21KOamkHighway)
  • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TG00CG58-3010 | ENY21SM)
  • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TG00CG58-3009 | ENY21SP)
  • 12.09.2021 - 27.05.2022 (TG00CG58-3011 | AVO21S22KOamkHighway)
Tiedot haettu 21.9.2021 12:21:46
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018