Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TG00CG58 Energiatekniikka (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee Suomen energiahuollon pääperiaatteet. Hän tuntee tavanomaiset koneiden ja laitteiden rakenteen ja toimintaperiaatteet ja hallitsee niiden teho- ja energialaskelmat. Opiskelija osaa koota hakemansa tiedon asiatyyliseksi raportiksi sekä esiintyä vakuuttavasti ammattialansa edellyttämissä tilanteissa.
Sisältö Tavallisimmat energiamuodot ja niiden muuttamisessa käytettävät laitteistot. Laskuharjoituksissa opitaan yleiset teho- ja energialaskelmat. Teollisuudessa käytettävät pumput sekä niiden tehon ja energian tarpeen laskelmat. Energian tuotantoon liittyvät tärkeimmät periaatteet. Putkistojen rakenne ja laitteistot sekä neste- ja kaasuvirtausten periaatteet. Opiskelija ymmärtää energiatehokkuuteen ja primäärienergian kulutukseen liittyvät periaatteet. Esiintymisvalmiudet. Raportointi ja asiatyylinen kirjoittaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 02.09.2019 - 20.12.2019 (TG00CG58-3003 | ENY19SM, ENY19SP)
  • 02.01.2020 - 31.05.2020 (TG00CG58-3004 | YHT20K)
  • 01.05.2020 - 31.08.2020 (TG00CG58-3005 | YHT20K)
  • 24.08.2020 - 31.12.2020 (TG00CG58-3006 | ENY20SP, ENY20SM)
  • 01.10.2020 - 11.06.2021 (TG00CG58-3007 | AVO20S21KOamkHighway)
Tiedot haettu 23.9.2020 23:35:46
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018